онлайн конференция | 16 - 20 ноември 2020

РОДЕНИ ТВЪРДЕ РАНО:

медицински и социални аспекти на развитието на недоносените деца

Гледай записи от онлайн конференцията

Responsive image

Конференция за споделяне на добри практики и насоки от професионалисти за родители.

Конференцията е за вас ако:

Сте родители или близки на преждевременно родени бебета и деца и искате да получите актуална и достоверна информация относно подкрепа на развитието им;

Сте бъдещи родители и искате да получите информация от медицински специалисти, свързана с нужното проследяване и прегледи в рамките на бременността;

Сте специалисти по детско развитие, педагози или здравни специалисти, работещи с преждевременно родени деца и техните семейства;

Гледай на живо
Sample avatar

Официално откриване на онлайн конференцията

Родени твърде рано: медицински и социални аспекти на развитието на недоносените деца

16 ноември 2020 | 13:45 ч.

Нина Николова | председател на фондация “Нашите недоносени деца”

Проследяване на бременността и специализирани прегледи

Sample avatar

Каква е ролята на скрининга за прееклампсия в превенцията на преждевременното раждане?

16 ноември 2020 | 14:00-14:30 ч.

Д-р Виолета Стратиева

акушер-гинеколог

Sample avatar

Майчино-фетална медицина - кои специализирани прегледи са от особено значение за майката и бебето?

16 ноември 2020 | 14:40-15:10 ч.

Д-р Мария Янкова

акушер-гинеколог

Sample avatar

Женска консултация - регистриране на бременност и проследяване до 42 дни след раждането

16 ноември 2020 | 15:20-15:50 ч.

Д-р Златомира Арабаджиева

акушер-гинеколог

Sample avatar

Модератор на панела: Моника Златанова

Фондация “Нашите недоносени деца”

Гледай на живо

Неонатологични грижи за преждевременно роденото бебе

Sample avatar

Онлайн среща за обмяна на родителски опит

“Бебето ми (б)е в неонатология, далеч от мен.”

17 ноември 2020 | 10:00-12:00 ч.

Ния Коновска | психолог и фамилен терапевт към Център за детско развитие "Малки чудеса"
(всички места за срещата са вече запълнени)

Sample avatar

Как медицинският екип посреща недоносеното бебе и какви грижи са необходими в интензивното отделение?

17 ноември 2020 | 14:00-14:30 ч.

Проф. Боряна Слънчева

неонатолог

Sample avatar

Какво представлява бронхопулмоналната дисплазия (БПД) и какви са рисковете за бебетата и малките деца?

17 ноември 2020 | 14:40-15:10 ч.

Доц. Ралица Георгиева

неонатолог

Sample avatar

Какво е важно да знаем за неврологичното развитие на недоносеното бебе?

17 ноември 2020 | 15:20-15:50 ч.

Доц. Христо Мумджиев

неонатолог

Sample avatar

Защо психологическата подкрепа в неонатологичното отделение е необходимост за всички страни - бебето, семейството и медицинския екип?

17 ноември 2020 | 16:00-16:30 ч.

Инна Бранева

психолог и психотерапевт

Sample avatar

Модератор на панела: Маргарита Габровска

Фондация “Нашите недоносени деца”

Гледай на живо

Проследяване на недоносеното бебе и малкото дете

Sample avatar

Проследяване на недоносеното бебе след изписването - кога, какво и кой?

18 ноември 2020 | 14:00-14:30 ч.

Д-р Бояна Петкова

Лекар

Sample avatar

Семейството като партньор в терапевтичния процес

18 ноември 2020 | 14:40-15:10 ч.

Маргарита Габровска

специалист ранно детско развитие към Център за детско развитие "Малки чудеса"

Sample avatar

Диагностика и лечение на ретинопатията при недоносените деца: добри практики в България

18 ноември 2020 | 15:20-15:50 ч.

Д-р Лиляна Димитрова

детски офталмолог

Sample avatar

Модератор на панела: Моника Златанова

Фондация “Нашите недоносени деца”

Гледай на живо

Кърмене, захранване и орална грижа

Sample avatar

Кърмене и хранене с майчина кърма на недоносеното бебе

19 ноември 2020 | 14:00-14:30 ч.

Христина Янева

консултант по кърмене

Sample avatar

Специфики и стъпки при захранване на недоносеното бебе

19 ноември 2020 | 14:40-15:10 ч.

Д-р Диана Аргирова

неонатолог

Sample avatar

Особености и грижа за зъбите на преждевременно роденото дете

19 ноември 2020 | 15:20-15:50 ч.

Д-р Цветелина Дучева

стоматолог

Sample avatar

Модератор на панела: Маргарита Габровска

Фондация “Нашите недоносени деца”

Гледай на живо

Ранно детско развитие

Sample avatar

Силата на ерготерапията: чрез игра до нови двигателни умения

20 ноември 2020 | 14:00-14:30 ч.

Милица Соколов

ерготерапевт към Център за детско развитие "Малки чудеса"

Sample avatar

Как да помогнем на детето ни да проговори?

20 ноември 2020 | 14:40-15:10 ч.

Татяна Митова

логопед към Център за детско развитие "Малки чудеса"

Sample avatar

Как да направим дневния режим по-лесен за децата с обучителни трудности?

20 ноември 2020 | 15:20-15:50 ч.

Маргарита Габровска | Татяна Митова

специалисти към Център за детско развитие "Малки чудеса"

Sample avatar

Как да разпознаем и разберем децата с "невидими" нарушения?

20 ноември 2020 | 16:00-16:30 ч.

Петя Йорданова

детски психолог към Център за детско развитие "Малки чудеса"

Sample avatar

Модератор на панела: Моника Златанова

Фондация “Нашите недоносени деца”

Закриване на панела

16:40 ч. - 16:50 ч.

Регистрирайте се сега!

Гледай записи от онлайн конференцията посветена на недоносените деца сега!